Klubbinformation

ice

Postadress

Sportdykarklubben Grodmännen
Box 211
183 23 TÄBY

Medlemsavgift

Juniormedlemskap, 100 kr
Seniormedlemskap, 400 kr

Grodbladet

Utgivningsplan för klubbtidningen
Grodbladet utkommer med fyra nummer per år. Utgivningsmånader är: februari, maj, september, och november.

Kontonummer

Postgirokonto: 85 38 94 - 4
Bankkonto: 9960 420853 8944
IBAN: SE90 9500 0099 6042 0853 8944

Övrigt

Föreningen bildades 1972.
Org. nr: 802411-1851