Vår dykpraxisVi har gjort ett försök att skapa en dykstandrad med en del måsten och en del rekommendationer om hur vi vill att dyk och dykutfärder bör genomföras inom vår förening. Allt med fokus att undvika olyckor och göra det säkert och tryggt för alla medverkande.

Det är alltid den enskilde dykaren som är själv ansvarig för sin egen säkerhet och det är han/hon som bestämmer med vem han/hon vill dyka med. Grodmännen som klubb tar inte detta ansvar. Klubben ska däremot tillhandahålla så bra rutiner som möjligt för att dyken ska kunna genomföras på ett organiserat och lugnt sätt. Dessa vill vi att man följer. Se gärna vår dykpraxis nedan, speciellt punkterna 1 till 5