Klubbens inriktningSDK Grodmännen är en av Stockholms äldsta sportdykarklubbar med mer än 40 år på nacken och vi har vårt huvudsäte i Täby norr om Stockholm.
Klubben medlem i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och vi har därmed tillgång till de förmåner ett sådant medlemskap medför.
Detta omfattar bl a en omfattande försäkring i Folksam, kontakt till erfarna dykläkare, tillgång till CMAS-utbildning, rabatt på vissa dykcenter som Oceanic Tech och Godive, tidningen Sportdykaren direkt i brevlådan.

Verksamheten i klubben styrs helt av medlemmarnas intressen och det har under åren varierat från en aktiv ungdomsaktivitet i inomhuspool till avancerad teknisk dykning i Östersjön.
Alla typer av dykare välkomna, även om alla kanske inte kan få sina intressen till fullo uppfyllda utan ett eget engagemang.

Även medlemmarnas familjer är välkomna i klubbens verksamhet. Oftast märks detta på Årsmöten och vid klubbens badrens där vi kontrollerar kommunens badplatser, men i praktiken är det inget som hindrar att familjen följer med så såväl korta dagsutfärder som vid längre resor.

Vår dykning planeras så att vi ska kunna genomföra roliga dyk på ett säkert sätt, utbud och säkerhetsnivån baseras helt på de deltagande medlemmarnas önskemål och erfarenhet. Grodmännen är som synes en aktiv klubb som är öppen för alla typer av dykare.

Tycker Du att det låter intressant? Kontakta så skickar vi dig mer information om vår verksamhet. Du kan också pröva oss live, enklas genom att följa med på någon av våra utfärder.

Väl mött i en av Stockholms äldsta sportdykarklubbar!