Klubbinformation

ice

Postadress

Sportdykarklubben Grodmännen
Box 211
183 23 TÄBY

Medlemsavgift 2020

Juniormedlemskap, 200 kr
Seniormedlemskap, 450 kr

Grodbladet

Utgivningsplan för klubbtidningen
Grodbladet utkommer med fyra nummer per år. Utgivningsmånader är: mars, maj, september, och december.

Kontonummer

Postgirokonto: 85 38 94 - 4
Bankkonto: 9960 420853 8944
IBAN: SE90 9500 0099 6042 0853 8944

Övrigt

Föreningen bildades 1972.
Org. nr: 802411-1851