Dykplan 2023

 harm      FB

Härligt med en aktiv klubb i Stockholm!!

Vi dyker på allt som är under vattenytan. Sedan flera år så sponsrar klubben medlemmar på luft och korv vid utfärder. Anmälan till dyken gör man på FB gruppen "Grodmannen". Det är en dåld FB grupp men är man medlem och ansöker man blir man insläppt. Om man inte är medlem och vill pröva oss och följa med på en utfärd går det också bra (utan kostnad), kontakta då någon i styrelsen. Under menyrubriken Klubbdokument hittar du vår dykpraxis. 

Tidigare dykplaner: (2020) (2021) (2022)

 

 froggman

 Grodmännen Dykplan 2023

   version 2023-08-23

 Nr  Status   Datum   Plats   Djup  Antal dykare 

 Utärdsbeskrivning
1 Klart 7 Jan Svartfortsvraket 15m 4 Fint vinterdyk. Två såg vraket vi andra letade lampa vid stranden. Korven var super 
2 Klart 22 Jan Aborrkroken 20+ 6 Många dykare på plats. Inte bara Grodmännen så parkeringen var full. Under ytan var det dock glest o vi fick ett fint dyk. Issörja vid stranden. God korv
3 Klart 4 Feb Largen 6m 3 Första isdyket 2023. Isen var ca 15 cem tjock o lätt snötäkt. Korv efter dyket !
4 Klart 11 Feb Yxland  15m 3 Honkens vrak. Två dök och en vände pga öppen kjedja. Vraket sågs inte trots 40 min i vattnet !! God korv. 
5 Klart 26 Feb Rindö, Trassel 12m 5 Fint vinterdyk i hamnen. Bra sikt. Vi såg även en bil längre bort längs piren. 
6 Klart 11 Mars Eckerölinjen  -  13 Årsmöte 
7 Klart 15 April Vinterviken 30+ 3  
8 Klart 10 Maj Svartfortsvraket 15m 2 Syperväder, bra sikt. Lugnt find vårdyk. 
9 klart 15-25 maj Badrens 1 6m 14  
10 klart 3 Juni Kapellskär 20m 3 Fin sommardag. Sikten OK men annars inte mycke att se under ytam. Vi följde en el-kabel för att inte dyka vilse
11 Klart 11 Juni Lövsta kalkbrott 20m 3 Dålig sikt men fin dag. Vi besökte verkstaden på 13m djup. 
12 Klart 27-29 Juni Badrens 2 6m 14 Kontrollrens 1
13 Klart 8 Aug Badrens 3 6m 14 Kontrollrens 2
14 Klart 12 Aug Largen 6m 7 Fint sommardyk. Kubben bjöd på grillade hamburgare efter dyket !
15 Plan 25 aug - 2 sep Norge, Kristiansund valfritt 7 En Vecka naturdyk. 7 dykare
16 Plan 15-17 sep Åland      
17 Plan xxx Torpedbåten /Harm 30m max 6 Dyk från Håkan Wikings båt
    xxx        
    xxx        
  Plan 31 Dec  Lervik     Nyårsdyk

Vår dykpraxis

Ttrygga & säkra dyk på våra utfärder. Läs vår dykpraxis.

Grodmännens dykpraxis

Kolla in vattentemperaturen